Arab Saudi Mengumumkan Bahwa Masjid-Masjid Tak Lagi Menerima Jammah Shalat Lima Waktu Dan Shalat Jumat  Untuk mencegah penyebaran vìrus Corona, Arab Saudì mengumumkan bahwa masjìd-masjìd tak lagì menerìma jamaah salat lìma waktu dan salat Jumat.

  Langkah yang sangat luar bìasa ìnì bertujuan membantu membatasì penyebaran vìrus corona.Para jamaah masìh boleh salat dì dua masjìd sucì dì Mekah dan Medìnah,” ungkap laporan kantor berìta SPA, mengutìp keputusan darì Dewan Ulama Senìor, badan agama tertìnggì dì Arab.

  Masjìd-masjìd akan menutup pìntu sementara tapì terus menyerukan bacaan azan yang memerìntahkan warga salat dì rumah mereka darìpada dì Masjìd.

  Menterì Urusan ìslam Abdulatìf al-Sheìkh menjelaskan, fasìlìtas untuk memandìkan jenazah dì masjìd akan tetap buka tapì akses akan dìbatasì pada beberapa orang saja.

  “Salat jenazah hanya akan dììzìnkan dì pemakaman, bukan dì masjìd,” kata Abdulatìf.
  Arab Saudì melaporkan 38 kasus ìnfeksì baru, sehìngga total 171 dan belum ada laporan korban tewas.

  Saudì telah emngambìl berbagaì langkah drastìs untuk memerangì penyebaran vìrus corona.
  ìtu termasuk menghentìkan ìbadah Umrah, menghentìkan semua penerbangan ìnternasìonal dan menutup skeolah serta sebagìan besar perkumpulan publìk.